Tietosuoja

 

TIETOSUOJA-ASETUS

EU:n tietosuojauudistus

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

SMYL-jäsenrekisteri

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry jäsenrekisteriin tallennetaan ainoastaan jäsenen ilmoittamat tiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika ja koulutustiedot. Jäsenen tietoja käytetään ainoastaan jäsenasioiden ja viranomaisasioiden hoitoon (vakuutusyhtiö, verottaja ja työsuhdejuristipalvelut, jotka kaikki kuuluvat SMYL:n jäsenetuihin). Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry ei käytä eikä luovuta jäsenten tietoja muille tahoille kuin edellä mainitut.

 

Rekisteriseloste