Julkaistu

Verkkovierailut EU:ssa

Verkkovierailut EU:ssa helpottuivat

 

”Roam like at home” – Kotimaanhintaiset verkkovierailut

Lähde: https://europa.eu

 

Uusien EU-sääntöjen ansiosta sinun ei toisessa EU-maassa (28 EU-maata sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) matkustaessasi tarvitse enää maksaa matkapuhelimesi käytöstä ylimääräisiä verkkovierailu- eli roamingmaksuja. Nämä säännöt koskevat puheluita (matkapuhelimiin ja kiinteisiin numeroihin), tekstiviestejä ja datapalvelujen käyttöä ulkomailla. Ne koskevat myös puhelujen ja tekstiviestien vastaanottoa ulkomailla, eikä asiaan vaikuta, vaikka toisella osapuolella olisi eri matkapuhelinoperaattori kuin sinulla.

 

EU:n alueella matkustaessasi maksat näistä palveluista saman hinnan kuin maksaisit niistä kotimaassasi

Operaattorisi siis laskuttaa sinua verkkovierailuistasi kotimaan hinnoittelumallin mukaisesti samalla tavalla kuin jos olisit kotimaassasi. Jos sinulla on ollut matkapuhelinoperaattorisi kanssa liittymäsopimus, joka sisältää roamingpalveluja, siitä tulee automaattisesti kotimaanhintainen sopimus. Myös kaikista uusista roamingpalveluja sisältävistä matkapuhelinliittymistä tehtävät sopimukset ovat oletusarvoisesti kotimaanhintaisia.

 

Esimerkkitapaus: Ei ylimääräisiä kuluja puheluista ulkomailla

Michael asuu Irlannissa, ja hänellä on matkapuhelinliittymä, johon sisältyy roaming-ominaisuus. EU:n ”roam like at home” -sääntöjen ansiosta hänen ei tarvitse huolehtia ylimääräisistä kuluista soittaessaan muissa EU-maissa sijaitseviin numeroihin tai vastatessaan niistä tuleviin puheluihin työmatkallaan Espanjassa. Jos Michaelille soitetaan Irlannista, soittajat maksavat puheluista kotimaan hinnan. Jos Michael soittaa paikalliseen espanjalaiseen numeroon, perheelleen Irlannissa tai mihin tahansa muuhun EU-maahan, hän maksaa puheluista kotimaan hinnan.

 

Ehdot

Uusi järjestelmä on suunnattu asiakkaille, jotka matkailevat satunnaisesti asuinmaansa ulkopuolella. Asuinmaaksi voidaan tässä katsoa myös maa, johon henkilöllä on pysyviä siteitä, eli hän esimerkiksi työskentelee tai opiskelee siellä. Järjestelmää ei ole tarkoitettu pysyvään roamingiin. Niin pitkään kun vietät enemmän aikaa kotimaassa kuin ulkomailla tai käytät matkapuhelintasi enemmän kotona kuin ulkomailla, verkkovierailut ovat kotimaanhintaisia matkustaessasi EU:n sisällä. Tätä pidetään roamingpalvelujen kohtuullisena käyttönä.

Jos käytät matkapuhelintasi pysyvästi ulkomailla, matkapuhelinoperaattorisi saattaa laskuttaa sinua verkkovierailuistasi. Näille maksuille on kuitenkin asetettu hintakatto (ks. kohtuullisen käytön politiikkaa käsittelevä kohta).

Kun ylität valtion rajan EU:n sisällä, saat matkapuhelinoperaattoriltasi tekstiviestin, jossa ilmoitetaan, että käytät roamingpalveluita, ja muistutetaan kohtuullisen käytön politiikan periaatteista.

 

Kohtuullisen käytön politiikka

Matkapuhelinoperaattorit voivat soveltaa nk. kohtuullisen käytön politiikkaa, jolla varmistetaan, että kaikki roamingpalveluita käyttävät asiak-kaat voivat hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista EU:ssa matkaillessaan. Operaattorit voivat väärinkäyttöä torjuakseen soveltaa valvontamekanismeja, joiden on oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

 

Kohtuullisen käytön politiikka ja datakatot

Kotimaanhintaisissa verkkovierailuissa ei puheluiden eikä tekstiviestien määrää ole rajoitettu. Kotimaanhintaiseen datansiirtoon sen sijaan sovelletaan sääntöjä ja rajoituksia, jotka riippuvat sopimustyypistä.

Joissakin erityistapauksissa (ks. jäljempänä) voit joutua maksamaan lisämaksun dataroamingista, kun olet käyttänyt kohtuullisen suuren määrän roamingdatapalveluja kotimaan hintaan. Lisämaksu vastaa EU:n laajuista datapalvelujen enimmäistukkuhintaa (vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu dataa + alv). Tämä tukkutason verkkovierailumaksu on korkein, minkä kotimainen operaattorisi voi joutua maksamaan ulkomaiselle operaattorille käyttämistäsi datan roamingpalveluista.

 

Datarajat – ennalta maksetut prepaid-kortit

Kotimaanhintaisia verkkovierailuja sovelletaan myös prepaid-kortteihin. Operaattorisi voi kuitenkin soveltaa datarajaa, jos laskutus perustuu käytettyihin yksiköihin ja datan yksikköhinta kotimaassa on alle 7,70 euroa gigatavua kohti.

Jos operaattori asettaa kotimaanhintaisten dataverkkovierailujen määrälle ylärajan, tämän ylärajan on oltava vähintään se määrä, joka saadaan jakamalla prepaid-kortillasi jäljellä oleva arvo 7,70 eurolla heti siinä vaiheessa, kun ryhdyt käyttämään datan roamingpalveluja. Saat kotimaanhintaisen verkkovierailun yh-teydessä täsmälleen saman määrän dataa, josta olet maksanut etukäteen. Voit tietysti ostaa lisää arvoa prepaid-kortillesi verkkovierailusi aikana.

 

Esimerkkitapaus: Prepaid-korttien verkkovierailut ja datarajat

Jana asuu Slovakiassa ja hänen matkapuhelimensa prepaid-kortilla on saldoa 20 euroa (alv mukaan luettuna), mikä kattaa puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut. Kun hän lähtee lomalle Espanjaan, hänellä on kortillaan jäljellä saldoa 12 euroa (ilman alv:tä). Espanjanlomansa aikana hän voi käyttää dataa vastaavan määrän kuin hänen prepaid-kortillaan oli saldoa jäljellä. Hän saa vähintään 1,5 gigatavua verkkovierailudataa (12 euroa / 7,70 euroa = 1,5).

 

Datarajat – kansalliset liittymäsopimukset, joihin sisältyy rajoitettu määrä dataa

Jos kotimaasi liittymään sisältyy määrätty määrä mobiilidataa, se on sellaisenaan käytettävissä verkkovierailun aikana ilman ylimääräisiä kuluja. Liittymäsi datarajoitus on siis sama kotimaassa ja ulkomailla.

Jos liittymäsi sisältämä mobiilidata on kuitenkin erittäin edullista (vuonna 2017: alle 3,85 euroa / gigatavu), operaattorisi voi soveltaa dataroamingiin kohtuullisen käytön rajaa, joka on alhaisempi kuin datarajasi kotimaassasi. Raja lasketaan kotimaan liittymäsopimuksesi vähittäishinnan perusteella, kuten rajoittamattomankin datan osalta (ks. jäljempänä). Operaattorisi on ilmoitettava sinulle ennalta tällaisesta rajasta ja varoitettava, jos saavutat tämän rajan. Muista, että voit jatkaa dataroamingia, mutta operaattorisi laskuttaa siitä lisämaksun. Lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu dataa + alv; vuonna 2018: 6 euroa / gigatavu dataa + alv). Datapalvelujen enimmäishinta pienenee edelleen vuoden 2018 jälkeen.

 

Datarajat – kansalliset liittymäsopimukset, joihin sisältyy rajoittamaton data

Jos sinulla on sopimus kiinteän kuukausimaksun palvelupaketista, johon kuuluu rajoittamaton data, operaattorisi on tarjottava sinulle suuri määrä kotimaanhintaista dataa. Tarkka määrä riippuu siitä, kuinka paljon maksat mobiilipaketistasi. Roamingdatan määrän on oltava vähintään kaksi kertaa se määrä, joka saadaan, kun mobiililiittymäsi hinta (ilman alv:tä) jaetaan dataroamingin enimmäistukkuhinnalla (vuonna 2017: 7,70 euroa).

Esimerkki: Maksat 40 euroa (ilman alv:tä) mobiilipaketista, johon kuuluu rajoittamaton määrä puheluita, tekstiviestejä ja dataa. Kun teet kotimaanhintaisia verkkovierailuja EU:ssa, puheluiden ja tekstiviestien määrä on rajoittamaton ja dataa saat vähintään 10,3 gigatavua (2 x (40 euroa/7,70 euroa) = 10,3).

Operaattorisi on tiedotettava sinulle selvästi tästä datamäärästä. Jos verkkovierailusi aikana käytät dataa tätä enemmän, lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu dataa + alv; vuonna 2018: 6 euroa / gigatavu dataa + alv). Datapalvelujen enimmäishinta pienenee edelleen vuoden 2018 jälkeen.

 

Muut sopimukset

Operaattorit voivat tarjota sopimuksia ilman roamingpalveluita tai erityisiä vaihtoehtoisia roamingsopimuksia, joiden hinnoitteluun ei sovelleta kotimaanhintaisten verkkovierailujen sääntöjä (esim. roaming EU:n ulkopuolella), mutta asiakkaan on erikseen ilmoitettava haluavansa tällaista poikkeavaa järjestelyä. Matkapuhelinoperaattorit voivat halutessaan tarjota myös edullisempia hintoja, joten sinun kannattaa vertailla hintoja ja tarjouksia, jotta löydät omia tarpeitasi parhaiten vastaavan palvelun.

 

Kohtuullisen käytön politiikka – valvonta

Kohtuullisen käytön politiikan mukaisesti operaattori voi seurata ja tarkastaa roaming-kulutuksesi 4 kuukauden ajalta. Jos tänä aikana olet ollut toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja olet käyttänyt roamingpalveluja enemmän toisessa EU-maassa kuin kotimaassasi , operaattorisi voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sinua selventämään tilannettasi. Sinulla on siihen 14 vuorokautta aikaa. Jos edelleen oleskelet toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja käytät siellä enemmän roamingpalveluita kuin kotimaassasi, operaattorisi voi alkaa periä sinulta lisämaksua roaming-kulutuksestasi. Lisämaksun (ilman alv:tä) enimmäismäärät ovat seuraavat:

  • 3,2 senttiä minuutilta puheluista
  • 1 sentti tekstiviestistä
  • 7,70 euroa gigatavua kohden datasta (enimmäishinta vuonna 2017)

Tämä enimmäishinta pienenee asteittain 1.1.2018 alkaen joka vuosi seuraavasti: 6 euroa (2018), 4,50 euroa (2019), 3,50 euroa (2020), 3,0 euroa (2021) ja 2,50 (2022).

Vuoden 2019 jälkeisiä enimmäishintoja voidaan tarkistaa vuonna 2019 roaming-markkinoiden tukkuhintojen kehityksen mukaisesti.

 

Kohtuullisen käytön politiikka – raja-alueiden työntekijät

Jos käyt töissä toisessa EU-maassa kuin missä asut, voit valita operaattorisi kummasta tahansa maasta ja tehdä kotimaanhintaisia verkkovierailuja kumman tahansa maan operaattorin SIM-kortilla. Kohtuullista käyttöä koskevaa politiikkaa sovelletaan siten, että kaikki päivät, joina kiinnityt vähintään kerran päivässä kotimaasi operaattorin verkkoon lasketaan päiviksi, jotka olet liittymäsi sopimusmaassa (vaikka kävisitkin ulkomailla tuona päivänä).

 

Puhelut kotoa toiseen maahan / roaming EU:n ulkopuolella

EU:n kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevia sääntöjä ei sovelleta toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuoliseen maahan suuntautuviin ulkomaanpuheluihin tai -tekstiviesteihin. Sama koskee puheluja ja tekstiviestejä EU:n ulkopuoliseen maahan ollessasi ulkomailla toisessa EU-maassa. Näiden puheluiden ja tekstiviestien hintoja ei säännellä, ja ne voivat olla kalliita.

Roaming (erityisesti dataroaming) voi EU:n ulkopuolella olla hyvin kallista, joten on hyvä tarkistaa hinnat palveluntarjoajalta ennen matkustamista, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

 

Roaming laivalla tai lentokoneella matkustettaessa

Jos matkustat laivalla tai lentokoneella EU:ssa, voit hyödyntää kotimaanhintaisia verkkovierailuja niin kauan kuin olet liittyneenä maanpäälliseen matkaviestintäverkkoon. Jos mobiilipalveluja tarjotaan satelliittijärjestelmän kautta, kotimaanhintaisia verkkovierailuja ei voi tehdä. Roamingpalveluiden hintaa ei tällöin säännellä eikä niihin sovelleta hintakattoja.

 

Henkilötietojen suoja

Operaattorisi on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä, ja se voi käyttää sinua koskevia tietoja (joita sillä jo on laskutusta varten) ainoastaan siihen, että se kykenee vertailemaan roaming-kulutuksesi määrää kotimaassa ja ulkomailla.

 

Kuluttajan oikeudet

Jos palveluntarjoaja ei ole noudattanut kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevia oikeuksiasi ja sinulta on laskutettu liikaa roamingpalveluista, kun olet matkustanut EU:n alueella, ota yhteyttä operaattoriin. Voit tehdä valituksen ja riitauttaa nämä ylimääräiset maksut. Jos et tyydy operaattorisi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä oman maasi kansallisiin sääntelyviranomaisiin. Yleensä asian ratkaisee kansallinen televiestintäalan sääntelyviranomainen.