Työsopimuslakiin väliaikaisia muutoksia 1.4.-30.6.2020

1.4.2020 tuli voimaan määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin. Muutosten tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat koronaepidemian aikana sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin.
1.4.2020 voimaan tulevat työlainsäädännön määräaikaiset muutokset

 • YT-menettely 5 päivää.
  Muutos koskee vain lomautusta, ei irtisanomista
  tai osa-aikaistamista
 • Myös määräaikaisestä työsuhteesta voi lomauttaa
 • Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään
 • Koeaikapurun syynä voi olla tuotannolliset ja
  taloudelliset perusteet
 • Takainsinottovelvollisuus pidennetään 9 kuukauteen
 • Poikkeussäännöt koskevat myös oppisopimuksia
 • Poikkeussäännöt eivät koske valtiota, kuntia,
  kuntayhtymiä, Kelaa, Ahvenanmaan maakunnan hallitusta
  eikä evankelis-luterilaista tai ortodoksista kirkkoa
 • Muutokset ovat voimassa 30.6.2020 saakka
 • HE 26/2020