Koulutus

 

KOULUTUS


Opintoihin hakeminen

Yhteishaku

Yhteishaussa voit hakea koulutuksiin yhdellä hakulomakkeella. Yhteishaut ovat vuosittain syys-lokakuussa sekä tammikuussa ja helmi-maaliskuussa.

Syksyisin järjestetään korkeakoulujen yhteishaku. Syksyn yhteishauissa on yleensä tarjolla vähemmän koulutusaloja ja opiskelupaikkoja kuin kevään haussa.

Keväisin järjestetään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku sekä korkeakoulujen yhteishaku. Korkeakoulujen kevään yhteishaussa osa koulutuksista on haussa jo tammikuussa. Tammikuussa haetaan esimerkiksi englanninkielisiin koulutuksiin sekä taidealoille.

Muut hakutavat

Jatkuva haku ammatillisiin tutkintoihin

Oppilaitokset järjestävät jatkuvia hakuja, joiden kautta voi hakea ympäri vuoden ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Hakuajat ja hakumenettelyt sekä valintaperusteet vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutuksittain. Saat lisätietoja koulutuksista Opintopolussa tai suoraan oppilaitoksilta.

Lue lisää jatkuvasta hausta ammatilliseen koulutukseen

Perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset

Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haussa on mukana kymppiluokka, vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Lue lisää valmistavan koulutuksen hausta.

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Tässä haussa on mukana erityisopetuksen ammatilliset perustutkinnot, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA). Lue lisää hausta.

Kansanopistojen pitkät linjat

Hakuaika kansanopistojen pitkille linjoille vaihtelee kansanopistoittain. Saat tietoa hakemisesta Opintopolun koulutusten kuvauksissa. Löydät kuvaukset sanahaun avulla ja voit lukea lisää Hakeminen-välilehden alta. Lue kansanopistojen tarjoamista vaihtoehdoista.

Haku joihinkin ammattikorkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen

Korkeakoulujen yhteishakuun eivät kuulu

 • Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulun koulutukset
 • ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutus

Koulutusten hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Niihin haetaan suoraan ammattikorkeakouluun sen omilla hakulomakkeilla. Tarkempia tietoja voit kysyä ammattikorkeakoulujen hakijapalveluista.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut

Ammatillisiin opettajakorkeakouluihin on yhteinen haku Opintopolussa tammikuussa. Lue lisää ammatillisen opettajankoulutuksen hausta.

Yliopistojen erillishaut

Yliopistojen erillishauissa mukana olevat koulutukset on yleensä suunnattu tietyille kohderyhmille. Tyypillisiä erillishakuja ovat muun muassa:

 • maisteriohjelmiin haut niille, joilla on jo alempi korkeakoulututkinto
 • kansainvälisten koulutusten haut
 • korkeakoulusta toiseen siirtyminen
 • avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden haut

Lue lisää erillishauista.Yrittäjäksi kouluttautuminen

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen. Tästä saat lisätietoa sivulta Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Uravalmennus tutustuttaa yrittäjyyteen

Kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai harkitset sitä, uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Valmennukset

 • antavat yleiskuvan yrittäjyydestä
 • valottavat käytännön näkökohtia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta
 • selvittävät ja arvioivat, millaiset valmiudet ja edellytykset osallistujilla on yrittäjyyteen

Yrittäjäkoulutus tukee yrityksen perustamista

Kun suunnittelet yritystoimintaa, voit osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta saat perustietoa

 • yrittäjyydestä
 • yrityksen perustamisesta
 • yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta

Koulutus kehittää opiskelijoiden yritysideoita ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa opiskelija voi perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja kehittää edelleen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Koulutus syventää tietoja muun muassa

 • rahoituksesta, laskentatoimesta ja verotuksesta
 • markkinoinnista
 • yrittämisen riskeistä
 • työnantajana toimimisesta

Tavoitteena voi olla kehittää alueita, joita yrittäjä pitää ongelmallisina sekä edistää yritysten välistä yhteistyötä. Koulutus voi tähdätä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osaan.Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään

 • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
 • korkeakouluissa
 • yksityisissä oppilaitoksissa.

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.  

Työvoimakoulutuksena voi olla mahdollista suorittaa loppuun kesken jääneet korkeakouluopinnot. Ehtona silloin on, että opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden. Päätoimiset opinnot pitää suorittaa loppuun 12–24 kuukaudessa. Aika riippuu suoritettavasta tutkinnosta ja siitä, onko kyseessä ammattikorkeakoulu vai yliopisto.

Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. Yritystoiminnan aloittamisen voi joustavasti yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

Jos et löydä tarjonnastamme sinulle soveltuvaa koulutusta, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja keskustella mahdollisuudesta koulutukseen yksittäisenä opiskelijapaikkana.

Koulutusvahti-palvelun avulla voit tilata tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista sähköpostiisi.

Hae koulutukseen:
Haussa oleva työvoimakoulutus ja Koulutusvahti

Työ- ja elinkeinopalvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä työnantajien kanssa  (yhteishankintakoulutus). Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset

Jos olet työtön, TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia matkasta

 • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
 • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.
Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Palaute työvoimakoulutuksista

Jokaisesta järjestetystä koulutuksesta kerätään opiskelijoiden palautteet.

Opiskelijoiden antaman palautteen lisäksi koulutusten laatua seurataan asiakastietorekisteristä tuotettavien tilastojen avulla. Koulutuksen työllistävyys on laatukriteereistä tärkein.